บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด

     เราคือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารแบบสำเร็จ ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้ทันต่อ การขยายตัวของเศรษฐกิจปัจจุบันในประเทศไทย และความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเป้าหมายการส่งออกหลักสู่ตลาดโลก ในทวีปยุโรป และออสเตรเลีย

     จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา และความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการก่อสร้างในประเทศไทย เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และไทย ควบคุมดูแลด้านคุณภาพของสินค้า ทั้งในด้านวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

หัวข้อที่จะติดต่อสอบถามข้อมูล